Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

Các lệnh trong sketchup, phím tắt trong sketchup

On tháng 3 27, 2023 in

Các lệnh trong sketchup, phím tắt trong sketchup


 Các lệnh trong sketchup, phím tắt trong sketchup hỗ trợ rất nhiều trong quá trình sử dụng phần mềm. 

Đặc biệt, tiết kiệm thời gian vô cùng tối ưu.

Các lệnh tắt và phím tắt trong Sketchup


Các lệnh trong sketchup, phím tắt trong sketchup


Các lệnh tắt trong Sketchup


Lệnh sketchup giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả cho người dùng.

– Edit -> Select All (Tổ hợp Ctrl + A): Select tất cả mọi đối tượng trên màn hình.

– Edit -> Copy (Tổ hợp Ctrl + C): Sao chép đối tượng được select.

– Edit -> Cut (Tổ hợp Ctrl + X): Cắt đối tượng được select.

– Edit -> Paste (Tổ hợp Ctrl + V): Dán đối tượng được select.

– Edit -> Undo (Tổ hợp Ctrl + Z): Quay về thao tác trước vừa hoàn thành.

– Edit -> Redo (Tổ hợp Ctrl + Y): Lấy lại thao tác trước vừa qua về.

– Camera -> Zoom Extents (Tổ hợp Ctrl + Shift + E): Phóng to tất cả mọi đối tượng trên màn hình.

– File -> New (Tổ hợp Ctrl + N): Creat môi trường bản vẽ 3D new.

– File -> Open (Tổ hợp Ctrl + O): Mở File Sketchup đã save.

– File -> Print (Tổ hợp Ctrl + P): In ấn tài liệu.

– File -> Save (Tổ hợp Ctrl + S): Lưu tài liệu hiện hành.

– Edit -> Select None (Tổ hợp Ctrl + T): Bỏ select những đối tượng bạn đangchọn.

– SketchUp -> Context Help (Tổ hợp Shift + F1): Mở menu hướng dẫn, giúp đỡ.

– View -> Animation -> Next Scene (Tổ hợp PageDown): Tới Screen liền tiếp trong Animation.

– View -> Animation -> Previous Scene (Tổ hợp PageUp): Lùi về Screen trước trong Animation.

– Camera -> Zoom Window (Tổ hợp Ctrl + Shift + W): Phóng to những đối tượng.

– Camera -> Zoom Extents (Tổ hợp Shift + Z): Phóng to tất cả mọi đối tượng.

Các phím tắt trong Sketchup


Phím tắt sketchup giúp bạn không cần phải thao tác chuột nhiều lần, mà chỉ cần bấm một phím trên bàn phím là xong. Tiết kiệm thời gian vô cùng hiệu quả.

A (viết tắt của Arc): Vẽ vòng cung.

B (viết tắt của Paint Bucket): Tô màu.

C (viết tắt của Circle): Vẽ hình tròn.

D (viết tắt của Dimension): Hiển thị kích cỡ.

E (viết tắt của Easer): Tẩy, xóa.

F (viết tắt của Offset): Công cụ bổ sung.

G (viết tắt của Make Components): Nhóm mọi đối tượng đang chọn thành một nhóm.

H (viết tắt của Pan): Dịch chuyển vùng hiển thị.

I (viết tắt của Image lgloo): Tạo hình ảnh tuyết.

J (viết tắt của Axes): Hiển thị trục.

K (viết tắt của Hidden Geometry): Ẩn khối hình.

L (viết tắt của Line): Vẽ đường thẳng.

M (viết tắt của Move): Dịch chuyển.

O (viết tắt của Orbit): Di chuyển góc nhìn.

P (viết tắt của Pull): Đẩy khối những đối tượng.

Q (viết tắt của Rotate): Xoay.

S (viết tắt của Scale): Phóng to/ thu nhỏ đổi tượng.

T (viết tắt của Tape measure): Thước dây.

U (viết tắt của Pipe along path): Tạo đường ống.

V (viết tắt của Make unique): Creat chất liệu.

W (viết tắt của Wireframe): Ẩn những bề mặt chỉ hiển thị khung của vật thể.

X (viết tắt của X-ray): Ẩn toàn bộ giúp nhìn xuyên suốt.

Y (viết tắt của Hide/ Unhide): Ẩn hiện một đối tượng.

Z (viết tắt của Zoom): Phóng to, thu nhỏ góc làm việc.

Phím tắt công cụ 

Phím tắt

Tên và chức năng

A

Arc – Vẽ vòng cung

B

Paint Bucket – Đổ màu

C

Circle – Vẽ vòng tròn

D

Dimension – Hiển thị kích thước

E

Easer – Tẩy, xóa

F

Offset – Công cụ thêm, bù

G

Make Components – Tạo các thành phần đang chọn thành một nhóm

H

Pan – Di chuyển vùng hiển thị

I

Image lgloo – Tạo hình ảnh tuyết

J

Axes – Hiển thị trục

K

Hidden Geometry - Ẩn khối hình

L

Line – Vẽ đường thẳng

M

Move – Di chuyển

O

Orbit – Di chuyển góc nhìn

P

Pull – Đẩy khối các đối tượng

Q

Rotate –Xoay

S

Scale – Phóng to/ thu nhỏ đổi tượng

T

Tape measure – Thước dây

U

Pipe along path – Tạo đường ống

V

Make unique – Tạo chất liệu

W

Wireframe – Ẩn các bề mặt chỉ hiển thị khung của các vật thể

X

X-ray – Ẩn tất cả để nhìn xuyên suốt

Y

Hide / Unhide - Ẩn hiện một đối tượng

Z

Zoom – Phóng to thu nhỏ góc làm việc

 

Phím tắt chức năng 

Ctrl+C

Edit/Copy – Sao chép một đối tượng đang chọn

Ctrl+X

Edit/Cut – Cắt một đối tượng đang chọn

Ctrl+V

Edit/Paste – Dán đối tượng được chọn

Ctrl+Z

Edit/Undo – Hoàn trả một thao tác

Ctrl+Y

Edit/Redo – Lấy lại một thao tác

Ctrl+T

Edit/Select None – Bỏ chọn tất cả các đối tượng đang được chọn

Ctrl+Shift+E

Camera/Zoom Extents – Phóng to tất cả các đối tượng trên vùng làm việc

Ctrl+Shift+W

Camera/Zoom Window – Phóng to các đối tượng trong cửa sổ

Shift+Z

Camera/Zoom Extents – Phóng to tất cả các đối tượng

Ctrl+N

New – Tạo bản vẽ 3D mới

Ctrl+O

Open – Mở bản vẽ 3D có sẵn

Ctrl+P

Print – In bản vẽ

Ctrl+S

Save – Lưu bản vẽ đang mở

Shift+F1

SketchUp/Context Help – Mở bảng hướng dẫn của SketchUp

PageDown

Chuyển tới cửa sổ tiếp theo trong Animation

PageUp

Lụi lại cửa sổ trước đó trong Animation


Tổng hợp các phím tắt cơ bản trong SketchUp giúp bạn thiết kế đồ họa 3D, bản vẽ nhà, công trình kiến trúc nhanh chóng. Hãy chia sẻ bài viết đến bạn bè nếu thấy hay và đừng quên để lại bình luận bên dưới khi có thắc mắc nhé!

Nguồn tham khảo: www.sketchup.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ads block

sáng tạo không gian sống width=

VIDEO

Bài đăng nổi bật

Electric Bowery Làm Mới Khách Sạn Pearl Ở San Diego

 Electric Bowery, một công ty thiết kế nổi tiếng, đã làm mới khách sạn boutique The Pearl tại San Diego, California, mang đến cho nó một diệ...

Bài đăng phổ biến